355 – za odlagalište otpada smo isporučili agregate Inmeslol 915kVA i 450kVA

355 – za odlagalište otpada smo isporučili agregate Inmeslol 915kVA i 450kVA