Agregati u paraleli: Snaga i učinkovitost integrirani u jedinstveni sustav

Primjer: Ovaj sustav dizajniran je za bolnice i nalazi se u Dominikanskoj Republici, području na kojem postojeća energetska mrežna ne zadovoljava traženim kapacitetima.

U sustav su ugrađena dva 900 kVA LTP agregata u zvučno izoliranom kućištu, model IT-865, opremljena MTU dizelskim motorom za frekvenciju 60 Hz.

 

Svaki agregat u kučištu ima ugrađen kontrol panel za sinkronizaciju sa DSE 8610 kontrolnim modulom, zaduženim za međusobnu usklađenost agregata. Eksterna, zajednička ATS ploča omogućava sinkroni rad oba agregata i energetske mreže.

Upravljački modul DSE 8660 i dve 2500A motorizirane termomagnetske sklopke su komponente ove ATS ploče.

 

aup2

Ovaj sustav može raditi u dva ražičita režima:

Kao rezervno napajanje u slučaju problema s elektro energetskom mrežom:

Sustav je u stand-by režimu kad je napajanje iz mreže unutar zadanih parametara.

U slučaju nestanka mrežnog napajanja, oba će agregata startati istovremeno i skinkronizirano te preuzeti napajanje trošila. Ovisno o opterćenju, enegetskim zahtjevima napajanog objekta, oba će ga agregata nastaviti opskrbljivati električnom energijom. Moguće je da jedan agregat prestane s radom dok  drugi preuzme maksimalno opterećenje trošila. Ukoliko se dogodi preopterećenje, a jedan agregat radi, drugi se automatski uključuje, sinkronizira sa prvim te zajedno preuzimaju teret trošila. Maksimalno opterećenje pojedinog agregata, te vrijednost maksimalnog preopterećenja može se programirati putem upravljačke ploče.

Kad se vrati napajanje iz mreže, te je unutar zadanih parametara, oba će se agregata uskladiti s mrežnim parametrima. U tom trenutku vrši se transfer tereta trošila na el.energetsku mrežu, bez prekida napajanja u bilo kojem trenutku.

Nakon određenog vremena potrebnog za rashlađivanje agregatskog seta, isti se zaustavlja i ostaje spreman za sljedeće mrežne ispade.

aup3

Kao podrška pri povećanoj potražnji električne energije:

U ovoj konfiguraciji, agregati se istovremeno pokreću, međusobno sinkroniziraju, usklade prema el. mreži te poćinju potpomagati istu. To se događa kad je potražnja objekta za el. energijom veća od trenutne dostupne u el.energetskoj mreži.

Postoje dva načina rada u ovoj kofiguraciji:

  • upravljačke ploče agregata se programiraju za vršna opterećenja, te je naćin rada postavljen tako da se osigura energija koju mrežni operater nije u mogućnosti isporućiti na dotični objekat. Agregati „balansiraju“ energiju prema potrebama u objektu , uz uvijet maksimalnog iskorištenja el.energetske mreže.
  • druga opcija, konfiguracija upravljačke ploče na način da agregati predstavljaju primarni-stalni izvor el.energije za trošila, a da se ostatak potrebne el.energije crpi iz el.energetske mreže. Ovaj je način poznat kao „osnovno napajanje trošila“.