itmsoft

Sustav za daljinski nadzor i dijagnostiku UPS-a

Putem modema i telefonske linije omogućava 24 satni nadzor rada uređaja iz servisnog centra ITM-a u Zagrebu , preko glavnog nadzornog centra u Bologni ( Italija ).

U normalnom radu uređaj se jednom dnevno preko modema i telefonske linije povezuje sa nadzornim centrima, u trajanju od 40 sekundi kako bi se prikupile sve informacije o radu uređaja.

U slučaju bilo kakvog alarma na uređajima, oni se istog trena povezuju sa nadzornim centrima gdje se točno može odrediti koja je vrste problema, te da li je potrebna intervencija ili ne, a o čemu se obavještava najbliži serviser koji se putem prijenosnog računala i mobilnog telefon također može povezati sa uređajemi dijagnosticirati kvar

Uređaje se može pozvati i iz Zagreba (ITM), ukoliko se želi i u svakom trenutku provjeriti status uređaja.

Jednom mjesečno na adresu korisnika šalju se izvještaji u kojima je točno specificirano po datumu i vremenu kada se je što događalo vezano za UPS-a, npr. kada je nestalo gradske struje, kada se vratila, ukoliko je uređaj bio u alarmu, koja je vrsta alarma bila i ostalo.

Napomena: Korisnik treba osigurati jednu direktnu telefonsku liniju.

kako vam možemo pomoći?

Posjetite naš ured ili nas kontaktirajte putem on-line formulara.

Banner